quarta-feira, 21 de setembro de 2011

cali≠gari - #


# (2011.08.24) [ Single ]

Purchase/Comprar CDJapan # Shaba Randa Hen, # Tokyo, 43Ji00Fun59Byo

Ref/Description: VICB-35030, VICB-35031

Tracklist:
1. SHABA RANDA
2. OKYO.YONJUUSAN JI ZERO ZERO FUN GOJUUKYUU BYOU
3. TOITOITOI
Download [4S] [MF] [MU]


-
More by cali≠gari here! -

Nenhum comentário:

Postar um comentário